Jakeluverkon sähkön laadun mittaustarpeet ja -valmiudet
Julkaisun tavoitteena on selkiyttää verkkoyhtiöiden toimintaa sähkön laadun valvontaan liittyvien mittausten suhteen sekä auttaa kehittämään laatumittauksia järkevään suuntaan. Pyrkimyksenä on olla valtakunnallisesti sovellettavissa ja sen toivotaan tukevan myös asiakasreklamaatioiden käsittelyä. 2/2003
Lisää koriin
48,30 €
Hinta ei sisällä arvonlisäveroa