Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 

100,00 €

1052
110_20 kV sähköasemien hankintaohje

Julkaisu antaa ohjeita, mitä asioita 110/20 kV sähköaseman hankintaohjelman tulee sisältää. Ohjeessa on käsitelty lähes kaikkia sähköasemarakentamiseen liittyviä hankintoja.Tarkoituksena on ollut myös johdattaa taajuuspyyntöasiakirjojen laatija pohtimaan ja ratkaisemaan asioita oman laitoksensa tarpeen mukaan. (50s.) 1/1990


5,00 €

6560
ABC of district heat ABC of District Heat is a brochure for district heat customers describing the use of district heat. The brochure is also available in Finnish and Swedish and as an electronic brochure with rich dynamic features to enhance the user experience.

ABC of District Heat on englanninkielinen opas, joka tarjoaa kaukolämpöyritysten asiakkaille havainnollisen tietopaketin kaukolämmön käytöstä. Oppaasta on saatavana myös suomen- ja ruotsinkielinen versio. Lisäksi oppaasta on tehty sähköinen julkaisu, joka sisältää käytettävyyttä lisääviä toiminnallisuuksia.

0,37 €

5093
Anslutningsvillkor för elproduction AVP2014 Logollisten ehtojen minimitilausmäärä on 2000 kpl, pyydä erillinen tarjous pienemmistä eristä. Merkitse logopainatukset lisätiedot kohtaan.

41,00 €

2122
Asiakaspalvelutyöt v. 2007, 5. kokonaan uudistettu painos. Kirjaa käytetään sähköverkkoasentajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Se kuuluu myös sähköverkkoasentajien ammattitutkintoihin valmentautumisen aineistoihin. Kirja soveltuu myös sähköyhtiöiden muunkin henkilöstön asiakaskoulutukseen (136 sivua), ISBN 978-951-98077-1-3.

89,00 €

9044
Aurinkosähköjärjestelmä -webinaaritallenne

Webinaarissa käytiin läpi uudistuksia, jotka vaikuttavat aurinkosähköjärjestelmän liittämiseen sähköverkkoon. Esityksessä käydään läpi mm.

  • Verolainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä näiden vaikutukset
  • ET:n teknisten liitteiden muutokset
  • Yleistietolomakkeen päivitys
  • Mittausta koskevat lain muutokset ja vaikutukset mittauksen järjestämiseen

89,00 €

9039
Biomassan kestävyyskriteerit -webinaaritallenne

Mitä komission esitys metsäbiomassan kestävyyskriteereiksi voisi tarkoittaa energiayhtiöille? Energiateollisuus ry:n (ET) jäsenyhtiöiden edustajille tarkoitetussa webinaarissa käytiin läpi komission esitys, siihen liittyviä herkkyyksiä ja ET:n asiantuntijan valistunut arvaus vaikutuksista. Esitetyt kriteerit sisältyvät uusiutuvan energian direktiivin uudistusehdotukseen ja niiden käsittely alkaa keväällä parlamentissa. Varsinainen lopputulos on tiedossa vuonna 2018. Seuraava tilannekatsaus kriteerien valmistelusta pidetään syksyllä 2017.

Webinaari pidettiin 4.4.2017 ja se on tunnin mittainen.

Kouluttajana toimii Energiateollisuus ry:n asiantuntija Jukka Makkonen.


0,37 €

5087
Elanslutningsvillkor AV2014 Logollisten ehtojen minimitilausmäärä on 2000 kpl, pyydä erillinen tarjous pienemmistä eristä. Merkitse logopainatukset lisätiedot kohtaan.

450,00 €

6222
Elektronisk Fjärrvärme ABC guide Den elektroniska Fjärrvärme ABC guiden erbjuder fjärrvärme kunder ett kompakt informationspaket om användningen av fjärrvärme. Den elektroniska guiden innehåller dynamiska funktioner som t.ex. pop-up-fönster och länkar till tilläggsmaterial som instruktionsvideon för kontroll av fjärrvärmeutrustningen. Den elektroniska guiden är anpassad för webbläsare och tabletter och fungerar även med mobiltelefoner. Guiden kan också förses med företagsspecifik information.

Guiden levereras som ett zip-paket och kan lätt uppladdas till egen server.

Företagsspecifik tilläggsmaterial 350 €.

Vid beställning av både den finskspråkiga samt svenskspråkiga versionen får man 10% rabatt på den andra språkversionen.

Till priserna tilläggs mervärdesskatt.

Prisen (beroende på företagsstorlek) / Hinnat (yrityksen koon mukaan):

Värmeförsäljning / Lämmönmyynti Pris/ Hinta
över / yli 500 GWh/a 1650 €
100-500 GWh/a 1100 €
60-100 GWh/a 850 €
30-60 GWh/a 650 €
under / alle 30 GWh/a 450 €

Elektronisk Fjärrvärme ABC on ruotsinkielinen opas, joka tarjoaa kaukolämpöyrityksen asiakkaalle tiiviin tietopaketin kaukolämmön käytöstä. Sähköinen versio on toteutettu toiminnallisuuksia sisältävänä julkaisuna. Pop-up-ikkunat ja linkitykset mm. Energiateollisuus ry:n tuottamiin lämmönjakohuoneen tarkistustoimenpiteet -videoihin lisäävät sen käytettävyyttä ja havainnollisuutta. Käyttäjä pääsee toiminnallisuuksien avulla tarkentamaan itseään kiinnostavia kohtia.

Opas on asiakkaiden hyödynnettävissä joustavasti. Se on suunniteltu selaimelle sekä tabletille ja toimii myös mobiililaitteilla. Oppaan viimeinen sivu voidaan toteuttaa yrityskohtaisesti räätälöitynä.

Opas toimitetaan zip-pakettina ja sen lataaminen omalle palvelimelle on helppoa.

Yrityskohtainen räätälöinti 350 €.

Asiakkaan tilatessa oppaan sekä suomen- että ruotsinkielisenä, toisesta kieliversiosta myönnetään 10 % alennus.

Hintoihin lisätään alv.

0,42 €

5081
Elförsäljningsvillkor EFV2014 Logollisten ehtojen minimitilausmäärä on 2000 kpl, pyydä erillinen tarjous pienemmistä eristä. Merkitse logopainatukset lisätiedot kohtaan.
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava