Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 

100,00 €

1052
110_20 kV sähköasemien hankintaohje Julkaisu antaa ohjeita, mitä asioita 110/20 kV sähköaseman hankintaohjelman tulee sisältää. Ohjeessa on käsitelty lähes kaikki

50,40 €

2120
Jakelumuuntamotyöt, sähköasematyöt v. 2003, 4. uudistettu painos. Tämä kirja on tarkoitettu oppikirjaksi sähköverkko- ja sähköasentajien perus- ja täydennyskoulu

35,90 €

8000
Jakeluverkon haltijoiden vastuualueet -kartta 1.3.2015 Adato Energian ja Energiamarkkinaviraston julkaisema seinälle laitettava vastuualuekartta on kooltaan 72 x 120cm ja se on mitt

49,40 €

1088
Jakeluverkon sähkön laadun arviointi Suosituksen tavoitteena on täsmentää sähkön laatuun liittyviä määrittelyjä ja toimia tukena sähkön toimituksen laadun arvioinn

48,30 €

1099
Jakeluverkon sähkön laadun mittaustarpeet ja -valmiudet Julkaisun tavoitteena on selkiyttää verkkoyhtiöiden toimintaa sähkön laadun valvontaan liittyvien mittausten suhteen sekä autt

450,00 €

6221
Kaukolämmön ABC:n sähköinen opas

Kaukolämmön ABC opas tarjoaa kaukolämpöyrityksen asiakkaalle tiiviin tietopaketin kaukolämmön käytöstä. Sähköinen versio on to


46,00 €

3212

34,00 €

3401
SA 2 08 Pienjänniteverkon ja jakelumuuntajan sähköinen mitoittaminen Pienjänniteverkon ja jakelumuuntajan sähköinen mitoittaminen

17,30 €

3405
SA 5 94 Keskijänniteverkon sähköinen mitoittaminen Keskijänniteverkon sähköinen mitoittaminen

4,40 €

3410
SA 8 90 Jakelumuuntajan häviö kustannusten arvostus Jakelumuuntajan häviö kustannusten arvostus
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava