Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 

15,80 €

1051
Keskijänniteverkon relesuojauksen käytön yleiset suunnitteluohjeet Julkaisu antaa suuntaviivat 20 kV verkoston sekä muunto- ja jakoasemien oikosulku-, maasulku- sekä yli- ja alijännitesuojaukse

18,90 €

1084
Keskijänniteverkon SF6 - turvaohje 1994 Ohjeessa selostetaan kojeistojen ja yksittäisten komponenttien käytössä sekä vauriojälkien korjaamisessa huomioon otettavia tu

42,00 €

1080
Kiinteistömuuntamon aiheuttaman magneettikentän vaimentamiskeinoja Julkaisussa kerrotaan millaisia magneettikenttiä saattaa esiintyä kiinteistömuuntamon lähellä sijaitsevissa tiloissa ja miten

0,50 €

5086
Liittymisehdot LE2014

Logollisten ehtojen minimitilausmäärä on 2000 kpl, pyydä erillinen tarjous pienemmistä eristä. Merkitse logopainatukset lisäti


44,10 €

1095
Loissähkömaksujen perusteet Suosituksessa tarkastellaan loissähkön aiheuttamia kustannuksia sähkönjakeluverkoissa sekä esitetään suuntaviivat ja ohjeet lo

33,60 €

1091
Loistehokuormitukset käyttäjäryhmittäin Julkaisu pitää sisällään muutamien keskeisten käyttäjäryhmien kuormitusten vaihesiirrosta mm. verkkolaskennan tarpeisiin sekä

59,90 €

1094
Loistehon kompensointi ja yliaaltojen rajoittaminen Suosituksen tavoitteena on antaa tietoa loistehon kompensoinnin tarkasteluun ja suunnitteluun teknisesti toimivien ratkaisujen

95,00 €

2119
Maakaapeliverkostotyöt, tie- ja aluevalaistustyöt, liikennevaloasennukset v. 2012, 5. kokonaan uudistettu painos. Kirjaa käytetään sähköverkkoasentajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Se kuuluu myö

51,50 €

1072
Metallioksidisuojat sekä niiden valinta ja sijoitus Suojien valinta- ja sijoitusohjeiden lisäksi julkaisu käsittelee perusteellisesti suojien ominaisuuksia ja suojaukseen liittyv
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava