89,00 €

9044
Aurinkojärjestelmä webinaari

Webinaarissa käydään läpi uudistuksia, jotka vaikuttavat aurinkosähköjärjestelmän liittämiseen sähköverkkoon. Esityksessä käydään läpi mm.

 • Verolainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä näiden vaikutukset
 • ET:n teknisten liitteiden muutokset
 • Yleistietolomakkeen päivitys
 • Mittausta koskevat lain muutokset ja vaikutukset mittauksen järjestämiseen

89,00 €

9039
Biomassan kestävyyskriteerit

Mitä komission esitys metsäbiomassan kestävyyskriteereiksi voisi tarkoittaa energiayhtiöille? Energiateollisuus ry:n (ET) jäsenyhtiöiden edustajille tarkoitetussa webinaarissa käydään läpi komission esitys, siihen liittyviä herkkyyksiä ja ET:n asiantuntijan valistunut arvaus vaikutuksista. Esitetyt kriteerit sisältyvät uusiutuvan energian direktiivin uudistusehdotukseen ja niiden käsittely alkaa keväällä parlamentissa. Varsinainen lopputulos on tiedossa vuonna 2018. Seuraava tilannekatsaus kriteerien valmistelusta pidetään syksyllä 2017.

Webinaari pidettiin 4.4.2017 ja se on tunnin mittainen.

Kouluttajana toimii Energiateollisuus ry:n asiantuntija Jukka Makkonen.


400,00 €

9036
Kaukolämmön perehdytyksen verkkovalmennuspaketti

Tämä verkkovalmennuspaketti sisältää kolme verkkovalmennusta.

Verkkovalmennukset sisältyvät Kaukolämpöekstraan. Voit myös tilata verkkovalmennukset käyttöösi erillisenä, kertamaksullisena pakettina.

Verkkovalmennuspaketin hinta on 400 € (2 viikon käyttöoikeus / yritys).

Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %.

Lisätietoja antaa Juha Rakkolainen, 040 541 6960, juha.rakkolainen@energia.fi

Kaukolämpö tutuksi

Kaukolämpö tutuksi -verkkovalmennus tukee kaukolämpöyrityksen omaa perehdyttämistä ja antaa perustiedot kaukolämmöstä ja kaukojäähdytyksestä.

Kohderyhmä:

 • Kaukolämpöyritysten hallitus
 • Kaukolämpöyrityksen uudet työntekijät
 • Kesätyöntekijät
 • Hallintotehtävissä ja asiakaspalvelussa työskentelevät

 

Kaukolämpöverkon työturvallisuus ja lämmöntuotantolaitosten työturvallisuus

Työturvallisuusverkkovalmennukset tuovat esille kaukolämpöverkkojen ja lämmöntuotantolaitosten käyttö- ja kunnossapitotöihin liittyviä turvallisuusriskejä ja perehdyttävät turvalliseen työskentelyyn. Verkkovalmennusten tavoitteena on, että tunnistat vaaralliset työolosuhteet sekä vaaralliset työtilanteet ja opit varautumaan niihin etukäteen.

Kohderyhmä:

 • Kaukolämpöasentajat, huoltomiehet ja laitosmiehet
 • Esimiehet
 • Muut satunnaisesti kaukolämpöverkoilla ja lämmöntuotantolaitoksilla työskentelevät
 • Urakoitsijat 


269,00 €

9035
Ongelmien käsittelystä asiakkuuksien hoitoon -webinaaritallenne

Koulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä asiakkuuden hoidosta sekä antaa keinoja ja työkaluja hyvään asiakkuuden hoitoon ja asiakaskokemuksen tuottamiseen.

Koulutus koostuu kolmesta webinaari-tallenteesta joiden sisältö on:

1. Perusta kuntoon
- Mistä asiakkuuden hoidosta on kyse? Mitä hyötyä siitä on yritykselle, entä asiakkaalle?
- Mitä B2B-asiakkaat odottavat?
- Mitä perustaso edellyttää energia-alalla?

Case-esimerkit energia-alalta.

2. Asiakkuuden hoito systemaattisena toimintamallina
- Yhtenäisen asiakaskokemuksen tuottaminen
- Merkitykselliset asiakaskohtaamiset sekä henkilökohtainen ja asiantunteva palvelu
- Systemaattisen toimintamallin luominen

Case-esimerkit energia-alalta.

3. Asiakaslähtöinen kehittäminen
- Asiakkaiden ymmärtäminen 
- Yhdessä kehittäminen asiakkaiden kanssa
- Mittaaminen ja jatkuva kehitys
- Datan ja IT:n hyödyntäminen ja niiden kehittäminen

Case-esimerkit energia-alalta.


1 190,00 €

9037
Sähkön vähittäismarkkinoiden perusteet

Koulutuksen sisältö

Sähkön vähittäismarkkinoiden perusteet verkkokoulutuksessa käydään läpi sähkön vähittäismarkkinoiden perusasiat ja sähkömarkkinoiden toiminnan kokonaisuus. Koulutus koostuu viidestä osuudesta: 

 1. Sähkömarkkinoiden toimijat ja toimijoiden roolit
 2. Sähkösopimusten perusteet
 3. Sähkön mittaus ja sähkön laskutus
 4. Kuluttajien oikeudet sähkömarkkinoilla 
 5. Hyvä toimintatapa sähkömarkkinoilla 

Yrityskohtaisen koulutuksen käyttö

Koulutus toimii Adato Ekstrassa http://ekstra.adato.fi/verkkokoulutukset. Koulutus näkyy oikealla palkissa tilausajan. Koulutus on tilattavissa yrityksen käyttöön kuukauden jaksoissa. 

Adato ekstraan on saatavissa IP-tunnistautuminen, jolloin osallistujan tarvitsee kirjautua vain koulutukseen. Kirjautumiseen käytetään sähköpostiosoitetta. Se toimii tunnisteena, jolla järjestelmä seuraa suoritustasi. Osallistuja voi siis jaksottaa kurssin suorittamisen omaan aikataulunsa mukaan. 

Koulutukseen tarvittava aika

Koulutusmateriaalin audioluennot kestävät noin kaksi tuntia. Näiden lisäksi koulutuksessa on tehtäviä ja lisämateriaalia. Tehtävät suoritetaan luentojen lomassa ja ne voi tehdä uudestaan. Koulutuksen suorittaminen edellyttää, että 80 prosenttiin tehtävistä on vastattu oikein. Koulutuksen suorittamiseen käytetty aika on vaihdellut kolmesta kuuteen tuntiin. 

Yritykselle kurssista toimitettava materiaali

Kurssin tilanneelle yritykselle toimitetaan lista yrityksen kurssin suorittaneista työntekijöistä ja kurssialueiden osaamistasosta. Lisäksi toimitamme tilausvahvistuksen yhteydessä luonnoksen osallistujille jaettavasta materiaalista, jota voi muokata. 

Hinta (ilman arvonlisäveroa)

 Tilausjakson pituus Hinta 
 1 kk  1190€
 2 kk  1690€
 3 kk  2090€
 4 kk  2390€
 5 kk  2590€
 6 kk  2690€
 9 kk  2790€
 12 kk  2890€

900,00 €

3090
Sähköverkkosuunnittelu-koulutuspaketti

Sähköverkon suunnittelu -koulutus on 10 luennosta koostuva etänä suoritettava verkkokoulutus. Koulutuskokonaisuudessa käydään syvällisesti läpi verkonsuunnitteluun liittyvät työvaiheet. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat työssään verkostosuosituksia SA2- ja SA4- sekä SFS 6000 -standardia.

Kouluttajana toimii Risto Anjala, joka on aiemmin toiminut energiayhtiön rakennus- ja suunnittelupäällikkönä. Anjala on ollut mukana laatimassa verkostosuosituksia, joihin nämä koulutukset nojaavat.

Koulutuskokonaisuus koostuu avauksesta ja 10 luennosta:

•                          Verkonsuunnittelu ja jakelumuuntajan kuormitettavuus

•                          Runko- ja liittymisjohdon kuormitettavuus

•                          PJ-liittymisjohdon mitoittamisen lähtökohdat

•                          Esimerkkejä jakeluverkon ja liittymisjohdon sulakesuojauksesta

•                          Esimerkkejä kaupunkiverkkojen sulakesuojauksesta

•                          Sähkönjakeluverkkojen maadoituksien perusteet

•                          PJ-liittymä SFS 6000/2012 mukaan

•                          PJ-jakeluverkon oikosulkuvirran laskenta ja vaimeneminen

•                          Jännitteenalenema jakeluverkossa ja liittymässä

•                          Jakeluverkon maakaapelien ja ilmajohtojen varominen

Hinta 1200 € (3 kk:n käyttöoikeus, EI Sähköverkkoekstran tilaajat)

Hinta 900 € (3 kk:n käyttöoikeus, Sähköverkkoekstran tilaajille)

Hintoihin lisätään alv 24 %.

 


89,00 €

9041
Some haltuun: Facebook, Instagram, Pinterest ja Snapchat

Sosiaalinen media on integroitunut osaksi yritysten viestintää ja markkinointia. Kanavia viestien, kuvien ja videoiden välittämiseksi on lukuisia. Tiedätkö sinä, miksi ja miten sosiaalisen median eri kanavia käytetään? Miten some-kanavat saadaan tukemaan energia-alan yrityksen viestintää ja liiketoimintaa?  Miten työn tuloksellisuutta seurataan?

Webinaarissa pääpaino on Facebookin ja Instagramin hyödyntämisessä, mutta samalla käydään läpi lyhyt katsaus Pinterestin ja Snapchatin osalta. Käsiteltäviä aiheita on mm.: 

 • Facebookin hyödyntäminen markkinoinnissa
 • Käytännön ohjeet Facebookin osalta
 • Syvemmälle Facebookin maailmaan, kriisitilanteisiin ja päivityksiin
 • Analytiikka ja sen tulkitseminen
 • Brändin ja maineenhallinta Instagramissa
 • Miten Instagram toimii ja miten ominaisuuksia voi hyödyntää
 • Pinterest brändin- ja maineenhallinnassa
 • Snapchatin hyödyntäminen

Webinaari pidettiin 17.2.2016 ja se on tunnin mittainen.

Kouluttajana toimii Marko Suomi Someco Oy:stä. 


89,00 €

9042
Some haltuun: Twitter, Periscope ja Yammer

Webinaarissa pääpaino on Twitterin hyödyntämisessä yritysten ja asiantuntijoiden käytössä. Samalla tutustutaan Periscopeen sekä Yammerin käyttöön sisäisen viestinnässä. Käsiteltäviä aiheita on mm.:

 • Aiheiden kuuntelu ja keskustelujen seuranta Twitterissä
 • Asiantuntijoiden ja yritysten Twitter käytön hyviä käytäntöjä
 • Hastagit energia-alalla Twitterissä
 • Analytiikka ja sen tulkitseminen Twitterissä
 • Yammer yrityksen sisäisessä viestinnässä - Periscopen hyödyntäminen

Webinaari pidettiin 14.3.2016 ja se on tunnin mittainen.

Kouluttajana toimii Marko Suomi Someco Oy:stä.


89,00 €

9040
Sosiaalisen median pikakurssi

Sosiaalisesta mediasta eli somesta on muodostunut tärkeä osa viestintäkulttuuriamme niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Somen hyödyntäminen yritysten viestinnässä, markkinoinnissa ja asiakkaiden palvelemisessa on voimakkaassa kasvussa. Tiedätkö sinä , miten organisaatiosi voisi hyödyntää somea näkyvyyden kasvattamiseksi? 

Nyt järjestettävässä webinaarissa tarkastellaan sosiaalisessa mediassa toimimista nimenomaan yrityksen näkökulmasta: 

 • Sosiaalinen media Suomessa nyt - katsaus kanaviin
 • Suunnitelmallisen sisällöntuotannon prosessi
 • Ylläpidon resurssit ja vastuunjako
 • Mistä seuraajia, tykkääjiä ja keskustelijoita?
 • Onnistuneita esimerkkejä energia-alalta

Webinaari pidettiin 1.12.2015 ja se on tunnin mittainen.

Kouluttajana toimii Marko Suomi Someco Oy:stä. 


89,00 €

9043
Tietosuojasääntely webinaari

Webinaarissa käydään läpi Energiateollisuus ry:n  teettämä selvitys henkilötietojen käsittelyä koskevasta lainsäädännöstä ja sen vaikutuksista energia-alan yrityksiin. Selvityksessä on otettu huomioon nykyinen henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus, joka tulee voimaan 25.5.2018.