Pika-jälleenkytkentöjen aiheuttamat ongelmat ja niiden vähentäminen

Raportin alussa on esitetty tilastoja pikajälleenkytkentä eli PJK–määristä aiemmilta vuosilta sekä PJK:hin johtaneiden vikojen aiheuttajista. Raportissa on käsitelty PJK:jen eri asiakasryhmille aiheuttamia haittoja ja keinoja näiden vähentämiseksi sekä käyty yksityiskohtaisesti läpi verkkoyhtiön toimenpiteitä PJK–määrien vähentämiseksi verkossaan. Raportissa on esitetty myös kustannusarvioita erilaisista verkon suojaustavoista.Raportin lopussa on suositus hyväksyttävistä PJK–määristä. Suosituksessa on annettu enimmäisrajat PJK–määrille kuukaudessa ja vuodessa, joiden ylittyessä voidaan katsoa, että sähkön laatu ei ole enää riittävä.Rajat on määritelty erikseen erilaisille verkko-olosuhteille. Jakona on käytetty luokittelua: city, taajama, maaseutu ja erityisolosuhteet. Raja-arvot on annettu koottujen tilastojen, verkkoyhtiöille tehtyjen kyselyjen sekä asiakkaalle ja verkkoyhtiölle aiheutuvan arvioidun haitan perusteella. Verkkoyhtiö voi määritellä myös omat suositusta lievemmät tai tiukemmat raja-arvot, jos verkkoyhtiön verkosto poikkeaa merkittävästi normaalista.Asiakkaalle voidaan hyväksyttävältä tasolta poikkeava sähkön laatu hyvittää siirtohinnan palautuksena.Suosituksen tarkoituksena on löytää yhteinen menettelytapa pikajälleenkytkennöistä aiheutuneiden korvausvaatimusten suhteen mm. siitä syystä, että sähkömarkkinalaki määrittelee sähköntoimituksen virheelliseksi, jos sähkötoimitus on toistuvasti keskeytynyt ilman, että keskeytystä voidaan pitää syy ja olosuhteet huomioiden vähäisenä. 1/2001

Raportin alussa on esitetty tilastoja pikajälleenkytkentä eli PJK–määristä aiemmilta vuosilta sekä PJK:hin johtaneiden vikojen

0
Hinta
48,30 €
Hinta ei sisällä arvonlisäveroa

Raportin alussa on esitetty tilastoja pikajälleenkytkentä eli PJK–määristä aiemmilta vuosilta sekä PJK:hin johtaneiden vikojen aiheuttajista. Raportissa on käsitelty PJK:jen eri asiakasryhmille aiheuttamia haittoja ja keinoja näiden vähentämiseksi sekä käyty yksityiskohtaisesti läpi verkkoyhtiön toimenpiteitä PJK–määrien vähentämiseksi verkossaan. Raportissa on esitetty myös kustannusarvioita erilaisista verkon suojaustavoista.Raportin lopussa on suositus hyväksyttävistä PJK–määristä. Suosituksessa on annettu enimmäisrajat PJK–määrille kuukaudessa ja vuodessa, joiden ylittyessä voidaan katsoa, että sähkön laatu ei ole enää riittävä.Rajat on määritelty erikseen erilaisille verkko-olosuhteille. Jakona on käytetty luokittelua: city, taajama, maaseutu ja erityisolosuhteet. Raja-arvot on annettu koottujen tilastojen, verkkoyhtiöille tehtyjen kyselyjen sekä asiakkaalle ja verkkoyhtiölle aiheutuvan arvioidun haitan perusteella. Verkkoyhtiö voi määritellä myös omat suositusta lievemmät tai tiukemmat raja-arvot, jos verkkoyhtiön verkosto poikkeaa merkittävästi normaalista.Asiakkaalle voidaan hyväksyttävältä tasolta poikkeava sähkön laatu hyvittää siirtohinnan palautuksena.Suosituksen tarkoituksena on löytää yhteinen menettelytapa pikajälleenkytkennöistä aiheutuneiden korvausvaatimusten suhteen mm. siitä syystä, että sähkömarkkinalaki määrittelee sähköntoimituksen virheelliseksi, jos sähkötoimitus on toistuvasti keskeytynyt ilman, että keskeytystä voidaan pitää syy ja olosuhteet huomioiden vähäisenä. 1/2001