Tutkimus jakeluverkkojen sähkön laadusta Suomessa

Suomalaisten jakeluverkkojen sähkön laatua on tutkittu VTT Energiassa Juho Farinin ja Martti Siirolan (VTT Automaatio) toimesta. Toteutus on ensimmäinen järjestelmällinen, koko Suomen kattava selvitys pj-verkkojen sähkön laadusta. Tutkimuksessa mitattiin sähkön laatua em. tahojen jakeluverkoissa viikon pituisina mittausjaksoina tammikuusta 1997 maaliskuun loppuun 1998. Mittaukset on pyritty tekemään standardin SFS-EN 50160 Yleisen jakeluverkon jakelujännitteen ominaisuudet mukaisesti. Työn edistyessä on lisäksi määritelty rajoja tietojen analysointia varten joillekin jakelujännitteen ominaisuuksille, joita standardissa ei ole käsitelty. (102s.) 1/1998

Suomalaisten jakeluverkkojen sähkön laatua on tutkittu VTT Energiassa Juho Farinin ja Martti Siirolan (VTT Automaatio) toimest

0
Hinta
44,10 €
Hinta ei sisällä arvonlisäveroa

Suomalaisten jakeluverkkojen sähkön laatua on tutkittu VTT Energiassa Juho Farinin ja Martti Siirolan (VTT Automaatio) toimesta. Toteutus on ensimmäinen järjestelmällinen, koko Suomen kattava selvitys pj-verkkojen sähkön laadusta. Tutkimuksessa mitattiin sähkön laatua em. tahojen jakeluverkoissa viikon pituisina mittausjaksoina tammikuusta 1997 maaliskuun loppuun 1998. Mittaukset on pyritty tekemään standardin SFS-EN 50160 Yleisen jakeluverkon jakelujännitteen ominaisuudet mukaisesti. Työn edistyessä on lisäksi määritelty rajoja tietojen analysointia varten joillekin jakelujännitteen ominaisuuksille, joita standardissa ei ole käsitelty. (102s.) 1/1998