Suurjännitelaitteistojen sähkötyöturvallisuus, SÄTKY

Tämä ohje sisältää käyttötoiminnan yhteiset turvallisuusperiaatteet ja niitä noudatetaan yli 1 kV sähkölaitteistoihin kohdistuvissa toimenpiteissä. Ohjeeseen on koottu pääperiaatteet sähkölaitteistoista tai niiden läheisyydessä tehtävälle työlle sekä standardista 6002 yleisvaatimukset yli 1 kV sähkölaitteistojen osalta. Tekstiä on täydennetty havainnollistavin kuvin ja kaavioesityksin.

Tämä ohje sisältää käyttötoiminnan yhteiset turvallisuusperiaatteet ja niitä noudatetaan yli 1 kV sähkölaitteistoihin kohdistu

0
Hinta
28,40 €
Hinta ei sisällä arvonlisäveroa

Tämä ohje sisältää käyttötoiminnan yhteiset turvallisuusperiaatteet ja niitä noudatetaan yli 1 kV sähkölaitteistoihin kohdistuvissa toimenpiteissä. Ohjeeseen on koottu pääperiaatteet sähkölaitteistoista tai niiden läheisyydessä tehtävälle työlle sekä standardista 6002 yleisvaatimukset yli 1 kV sähkölaitteistojen osalta. Tekstiä on täydennetty havainnollistavin kuvin ja kaavioesityksin.