Suurjännitelaitteistojen sähkötyöturvallisuus, SÄTKY

Tämä ohje sisältää käyttötoiminnan yhteiset turvallisuusperiaatteet ja niitä noudatetaan yli 1 kV sähkölaitteistoihin kohdistuvissa toimenpiteissä. Ohjeeseen on koottu pääperiaatteet sähkölaitteistoista tai niiden läheisyydessä tehtävälle työlle sekä standardista 6002 yleisvaatimukset yli 1 kV sähkölaitteistojen osalta. Tekstiä on täydennetty havainnollistavin kuvin ja kaavioesityksin.

Lisää koriin
28,40 €
Hinta ei sisällä arvonlisäveroa